Přihlášení do aplikace

Jméno:
Heslo:


Předávání dat ze školních matrik k rozhodnému datu
30. 9. 2017 i k 31.10.2017 bylo ukončeno.

Děkujeme školám i správním úřadům za spolupráci.


Tento server je momentálně uzavřen. Data byla přesunuta na testovací server na adrese
https://profa.uiv.cz/MatrikaS,
kde si lze dodatečně prohlédnout a vytisknout sestavy
k rozhodnému datu 30. 9. 2017 a 31. 10. 2017.

Kontrola správnosti předávaných údajů
k rozhodnému datu 31. 3. 2018
bude umožněna na testovacím serveru začátkem března 2018.


Žádosti o zaslání nového přihlašovacího hesla
zasílejte prostřednictvím oprávněné kontaktní osoby s uvedením přihlašovacího jména (RED_IZO Vaší školy) na adresu hesla@msmt.cz


Prosíme, provádějte aktualizaci kontaktních údajů na stránce Vaší školy na adrese
http://sberdat.uiv.cz/login
pod tlačítkem "Aktualizace kontaktních údajů matrik".
Tam platí přístupové jméno a heslo, které škola používá pro sběr statistických výkazů.
.


Případné dotazy směrujte (s uvedením IZO Vaší školy do předmětu e-mailu) na adresu matrika@msmt.cz

Sběr dat ze školních matrik zabezpečuje MŠMT, Odbor školské statistiky, analýz a informační strategie.