Přihlášení do aplikace

Jméno:
Heslo:Tento server je momentálně uzavřen.

Přihlášení k serveru bude znovu umožněno od 29. 9. 2017,
kdy začne podzimní sběr dat ze školních matrik.

Kontrolu správnosti předávaných údajů
k rozhodnému datu 30. 9. 2016
je možno provádět na testovacím serveru na adrese
https://profa.uiv.cz/matrikas


Žádosti o zaslání nového přihlašovacího hesla
zasílejte prostřednictvím oprávněné kontaktní osoby s uvedením přihlašovacího jména (RED_IZO Vaší školy) na adresu hesla@msmt.cz


Prosíme, provádějte aktualizaci kontaktních údajů na stránce Vaší školy na adrese
http://sberdat.uiv.cz/login
pod tlačítkem "Aktualizace kontaktních údajů matrik".
Tam platí přístupové jméno a heslo, které škola používá pro sběr statistických výkazů.
.


Případné dotazy směrujte (s uvedením IZO Vaší školy do předmětu e-mailu) na adresu matrika@msmt.cz

Sběr dat ze školních matrik zabezpečuje MŠMT, Odbor školské statistiky, analýz a informační strategie.