Přihlášení do aplikace

Jméno:
Heslo:


Tento server je momentálně uzavřen.


Kontrolu správnosti předávaných údajů
k rozhodnému datu 31. 3. 2018
provádějte na testovacím serveru
https://profa.uiv.cz/MatrikaS .


Údaje o podpůrných opatřeních do přílohy výkazu R 43-01
ani údaje za přijímací řízení VOŠ (U41) se v jarním sběru nepředávají!
Žádosti o zaslání nového přihlašovacího hesla
zasílejte prostřednictvím oprávněné kontaktní osoby s uvedením přihlašovacího jména (RED_IZO Vaší školy) na adresu hesla@msmt.cz


Prosíme, provádějte aktualizaci kontaktních údajů na stránce Vaší školy na adrese
http://sberdat.uiv.cz/login
pod tlačítkem "Aktualizace kontaktních údajů matrik".
Tam platí přístupové jméno a heslo, které škola používá pro sběr statistických výkazů.
.


Případné dotazy směrujte (s uvedením IZO Vaší školy do předmětu e-mailu) na adresu matrika@msmt.cz

Sběr dat ze školních matrik zabezpečuje MŠMT, Odbor školské statistiky, analýz a informační strategie.