Přihlášení do aplikace

Jméno:
Heslo:


Zde probíhá
předávání dat ze školních matrik
a údajů o přijímacím řízení VOŠ (U41)
k rozhodnému datu
31. 10. 2017 .

VOŠ importují data a odešlou je správnímu úřadu
nejpozději do 15. 11. 2017.

Předávání dat za ZŠ, SŠ a konzervatoře
již bylo ukončeno.


Testovací server https://profa.uiv.cz/matrikas
je stále v provozu.


Věnujte pozornost informacím pod ikonou vykřičníku
v pravém horním rohu obrazovky.


Žádosti o zaslání nového přihlašovacího hesla
zasílejte prostřednictvím oprávněné kontaktní osoby s uvedením přihlašovacího jména (RED_IZO Vaší školy) na adresu hesla@msmt.cz


Prosíme, provádějte aktualizaci kontaktních údajů na stránce Vaší školy na adrese
http://sberdat.uiv.cz/login
pod tlačítkem "Aktualizace kontaktních údajů matrik".
Tam platí přístupové jméno a heslo, které škola používá pro sběr statistických výkazů.
.


Případné dotazy směrujte (s uvedením IZO Vaší školy do předmětu e-mailu) na adresu matrika@msmt.cz

Sběr dat ze školních matrik zabezpečuje MŠMT,
Odbor školské statistiky, analýz a informační strategie.